By nipponsysit / News / 0 Comments

Smart Home, Smart Farm

ปลื้มๆ จบไปกับคอร์ส IOT ครูทำ Smart Home, Smart Farm นำไปต่อยอด พัฒนาการศึกษาไทย

By nipponsysit / News / 0 Comments

Smart Sales Workshop

สนุกๆกับ Smart Sales Workshop สอนให้ Agent ใช้เครื่องมือทำและ Post โปรโมรชั่น สู่ Social Network ได้ด้วยตัวเอง ให้ออกมาโปรๆ ด้วยวิธีการง่ายๆ
เอเย่นต์ทำได้ และสนุกสนาน งานนี้ได้เรียนรู้บุคลิกคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภาคที่ไม่ค่อยแสดงออก แต่ตั้งใจหลายๆ ขอบคุณ AirAsia

By nipponsysit / News / 0 Comments

Beacon เครื่องมือวัดอุณหภูมิ กับห้องยา
โรงพยาบาลได้นำอุปกรณ์ Beacon ไปใช้เพื่อวัดค่าความชื้นในตู้แช่ยา และถูกให้จัดอยู่ในประเภทเครื่องมือแพทย์ โดยสามารถส่ง Alarm ไปยัง Mobile Application แจ้งเตือนหากเกิดความผิดปกติเมื่ออุณหภูมิไม่อยู่ในค่าที่ถูกกำหนด

By nipponsysit / News / 0 Comments

ครูสายคอมพิวเตอร์ สามารถทำโครงการไอโอทีได้ ไม่กลัวอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าใจ IOT กับผู้ผลิตจริงๆ
IOT เพื่อครู เพื่อชาติ ขอบคุณอาจารย์ เบื้องหลังทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการไอโอทีนี้ขึ้นมา