ระบบแสดงสถานะห้องผ่าตัดและการผ่าตัด

      เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสถานะการผ่าตัดให้แก่ญาติของผู้ป่วย ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ป่วย ห้องที่ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด และสถานะการผ่าตัดของผู้ป่วย ทำให้ญาติของผู้ป่วยทราบสถานะการผ่าตัดได้ตลอดเวลา หมดความกังวล