Secure Stock – Drug and medical supplies Inventory Management

ระบบ Secure Stock มี Function ที่ตอบสนองธุรกิจได้เป็นอย่างดีดังนี้

1. ระบบกำหนดข้อมูล Item สำหรับใช้ทดสอบตัวอย่าง

     ระบบ Barcode ทันสมัย ป้องกันการปลอม เก็บแบบ 1-1 ร่วมกับ Serial Number เพื่อให้ค้นหาข้อมูลง่าย จาก S/N หรือ Barcode

2. POS (Point of Sales)

     เพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งหน้าร้าน และการทำงานภายใน ระบบได้รวบรวม Function การขายหน้าร้าน พร้อมสรุปรายรับต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือการผ่อนชำระ เพื่อส่งรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ วันต่อวัน

3. LOTs CONTROL

     เพราะโปรแกรม สนับสนุนการทำงานแบบ ISO ด้วย ทำให้โปรแกรมสามารถ ระบบ Lots ของสินค้าได้ และการตัดขาย ไม่ได้ทำแบบ FIFO แต่ใช้ Barcode หรือ S/N ควบคุม คุณจึงมั่นใจถึงความแม่นยำของระบบ Stock และ Report ที่แม่นยำสำหรับ ราคาทุนสินค้า ราคาขาย และกำไร

4. CLEAR PRODUCT SPECIFICATION

     ระบบยังให้คุณสามารถบันทึก SPEC หรือข้อมูลพิเศษของสินค้า ชนิดเดียวกันแต่คนละ Lot ได้อีกด้วย เพื่อ Stock ที่ถูกต้องอย่างละเอียด

5. EXPIRE SELECTABLE

     ระบบรายงานสินค้าใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ เพื่อเร่งจำหน่าย หรือ เร่งผลิตหรือเพื่อการทำลาย สร้างมาตรฐานให้การทำงานเป็นไปได้ง่าย อย่างมีประสิทธิภาพ

6. COST CONTROL

     การควบคุมราคา จึงเป็นเรื่องง่าย ด้วยปลายนิ้วสัมผัสทำให้ทราบได้ทันทีว่า ผลประกาอบการได้กำไร – ขาดทุนในการขายเท่าไร

7. REBATE MODULE

     สำหรับ Reseller หรือ Dealer ที่คุ้นเคย สำหรับการ Rebate หรือ ลดราคาทุน จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โปรแกรมก็สามารถให้ท่านค้นหาสินค้า ปรับราคาทุนได้ง่ายดาย ทำให้ Report ยอดกำไร ขาดทุน แม่นยำ ถูกต้อง 100%

8. TRACKING SYSTEM

     ติดตามประวัติสินค้า ตั้งแต่ซื้อมา ขายไป รับคืน เคลม หรือขายใหม่ โอนย้ายสาขา

9. BRANCH / TRANSFER

     ระบบสนับสนุนการทำงานหลายสาขา สามารถโอนถ่ายสินค้า ระหว่างสาขา Check Stock ระหว่างสาขาได้ง่าย

More.. RETURN, CLAIM, COMMISSION, Management Information System และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า Commission พนักงานขาย Report มากกว่า 30 Report เพื่อให้การขยายธุรกิจเป็นเรื่อง่ายดาย

8. TRACKING SYSTEM

     ติดตามประวัติสินค้า ตั้งแต่ซื้อมา ขายไป รับคืน เคลม หรือขายใหม่ โอนย้ายสาขา

9. BRANCH / TRANSFER

     ระบบสนับสนุนการทำงานหลายสาขา สามารถโอนถ่ายสินค้า ระหว่างสาขา
Check Stock ระหว่างสาขาได้ง่าย

10. More RETURN, CLAIM, COMMISSION, Management Information System

     และอื่นๆ อีกมากมาย เช่น คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า Commission พนักงานขาย Report
มากกว่า 30 Report เพื่อให้การขยายธุรกิจเป็นเรื่อง่ายดาย

Site Refference