เริ่มต้นการใช้งาน

เมื่อทำการสมัครการใช้บริการ Payment Gateway กับทางเราเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับ Plugin Code
สำหรับติดตั้งกล่องชำระค่าบริการบน Website ของคุณ โดยทางบริษัทฯ จะแนะนำวิธีการติดตั้ง Plugin Code
ให้กับ Web Master ที่ดูแล Website ของคุณอยู่ เพื่อให้ง่าย สะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งเพื่อใช้งาน

บันทึกค่าสินค้าและบริการ

คุณสามารถกำหนดรายการสินค้า และกำหนดค่าบริการต่างๆ ที่ต้องการให้ลูกค้าของคุณชำระ Online ลงในระบบได้หลากหลายรายการ จากนั้นเพียงคุณแจ้งเลขที่อ้างอิงในการชำระเงินให้กับลูกค้าของคุณ เพียงเท่านี้ลูกค้าของคุณก็จะสามารถเข้ามาทำการชำระค่าบริการผ่านกล่อง Plugin ได้ด้วยตัวเอง