CLIMATIC

      ระบบที่ช่วยจัดการการทำงานเวชระเบียนของ Clinic ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บประวัติคนไข้ การจัดคิวในการเข้ารับการรักษา การจ่ายยาให้กับคนไข้รวมไปจนถึงการจัดการคลังยาให้พร้อมสำหรับคนไข้อยู่เสมอ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งพนักงานและคุณหมอได้ดี

ระบบงานและความปลอดภัย

     มีหน้าจอ Login เพื่อตรวจสอบสิทธิ พนักงาน/แพทย์ โดยระบบสามารถกำหนดแผนกและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานและแพทย์ได้อย่างชัดเจน

ระบบเวชระเบียน/ระบบแพทย์

     รองรับการเพิ่มข้อมูลและแก้ไขข้อมูลของคนไข้และข้อมูลของแพทย์ สามารถค้นหาประวัติคนไข้ และประวัติการจ่ายยาของคนไข้เพื่อลดข้อผิดพลาดในเรื่องของประวัติการจ่ายยาให้กับคนไข้ได้ดีเพียงแค่เปิดระบบก็สามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว

ระบบการรักษา/ระบบยา และเวชภัณฑ์

     1. สามารถเพิ่มโปรแกรมในการรักษาไว้ในระบบได้
     2. สามารถจัดคิวในการรักษาเพื่อลดระยะเวลาในการรอของคนไข้ได้เป็นอย่างดี
     3. สามารถเพิ่ม-ลดจำนวนยาในคลังยาได้
     4. ระบบยังรองรับการพิมพ์ฉลากติดบรรจุภัณฑ์หรือซองยาได้อีกด้วย

ระบบเก็บเงิน

      มีระบบเก็บเงินที่สามารถทราบว่าจำนวนที่รอเก็บเงินมีจำนวนเท่าใด ทั้งนี้ระบบเก็บเงินยังช่วยเพิ่มความแม่นยำในการรับชำระเงิน และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพนักงานในการคิดคำนวณการรับชำระเงินได้อีกด้วย ข้อดีนี้เป็นการลดระยะเวลาในการรอของลูกค้าหรือคนไข้ได้ ทั้งนี้ยังหมดกังวลเรื่องการติดตามลูกหนี้ค้างชำระได้อีกด้วย เพราะระบบสามารถสรุปรายงานลูกหนี้-หนี้คงค้างได้

Site Reference