ระบบแสดงสถานะห้องผ่าตัดและการผ่าตัด

       เป็นระบบแสดงสถานะของห้องผ่าตัดสำหรับแพทย์ผู้ผ่าตัด และการผ่าตัดของคนไข้สำหรับญาติ สามารถเพิ่มข้อมูลคนไข้ใหม่หรือแก้ไขข้อมูลคนไข้ได้
โดยมีทั้งหมด 2 หน้าจอ

   • หน้าจอแสดงผลสำหรับญาติของคนไข้

    • หน้าจอแสดงผลสำหรับหมอที่ผ่าตัด