XENTEMP

      นวัตกรรมเทคโนโลยีจาก XENTEMP ของเราคืออุปกรณ์ในรูปแบบของ IOT ซึ่งได้นำเทคโนโลยี Beacon หรือ Bluetooth Low Energy 4.0 (BLE 4.0) มาพัฒนากับ Product ของเรา

   XENTEMP เป็นเครื่องมือตรวจสอบวัดอุณหภูมิความชื้นแบบ Real Time ใช้ใน
การวัด อุณหภูมิตู้แช่ยา หรือ ตู้แช่เลือดในกลุ่มงานโรงพยาบาล, ธุรกิจห้องแช่เย็น,
กลุ่มธุรกิจที่ต้องการรักษาอุณหภูมิ ให้คงที่เป็นหลัก

   กลุ่มโรงพยาบาล ต้องการทราบการวัดอุณหภูมิในตู้เก็บยา ปัจจุบันอุปกรณ์ราคาแพง
ทำให้ไม่สามารถติดตั้งได้ทั่วถึง รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตลาดไม่สามารถแจ้งเตือนให้สอดคล้อง
กับการใช้งานได้ เช่น การแจ้งเตือนผ่าน Application LINE

   ผลิตภัณฑ์ XENTEMP ได้ตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาล
ซึ่งมียาต้องแช่เย็นโดยมีมูลค่าหลายล้านบาท และเพื่อไม่ให้โรงพยาบาลสูญเสียยา
เพื่อนำมารักษาผู้ป่วย หรือสูญเสียทั้งเงิน และยา ผลิตภัณฑ์ XENTEMP จึงได้คิดค้น
เทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยเหลือ รักษาผลประโยชน์ของโรงพยาบาล ทั้งนี้รวมถึงธุรกิจอื่นๆ
ที่ ต้องการรักษาอุณหภูมิให้คงที่

อุปกรณ์ของ XENTEMP ประกอบด้วย

   Gateway มีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารแบบไร้สายในระดับความถี่ 2.4 GHz เพื่อส่งค่าจาก Tags ต่างๆ ไปยัง Server ผ่านทาง Internet (Wifi Coverrage Area / Mesh) TAG Sensor Beacon สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น Tag Sensor Beacon คืออุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ส่งสัญญาณ Bluetooth (Bluetooth 4.0 Low Energy) ในระดับความถี่2.4 GHz เป็นข้อมูลชุด package ถูกส่งไปยัง Gateway หรืออุปกรณ์ของผู้รับ

   และหากอุณหภูมิมีความผิดปกติจะมีการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้รับทราบถึงความผิด
ปกติของอุณหูมิตู้แช่ในขณะนั้นเพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเป็นการรักษาผลประโยชน์
เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียของสิ่งที่อยู่ในตู้แช่เย็น

รายละเอียดทางเทคนิคจุดเด่นของผลิตภัณฑ์

   ผลิตภัณฑ์ XENTEMP ได้นำเทคโนโลยี Beacon หรือ Bluetooth BLE 4.0 มาใช้ โดยปล่อยสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกันกับ WIFI 2.4 GHz ซึ่งเป็นคลื่นที่ใช้กันในสำนักงาน
ทั่วไปจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีผลต่อการรบกวนของสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ IOT สามารถพัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้ใช้งาน
สามารถนำไปพัฒนาต่อเองได้ และมีการคิดค้นและR&D ในประเทศไทย

ข้อดีของ XENTEMP

      – เลิกจุดอุณหภูมิรายวัน
      – แจ้งเตือนแยกแต่ละจุดวัดได้แบบ Real time ผ่าน Line application
      – ตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ ก่อนถึงจุดวิกฤต และกำหนดจุดวิกฤตได้เพื่อให้แจ้งเตือนถี่ขึ้น
      – ตั้งสรุปผ่าน Line ได้ เช่น สรุปผลทุก 6 ชั่วโมง (min max avg)
      – มี line กลุ่มเพื่อช่วยกันดูแล และรับผิดชอบ
      – ดู Report ย้อนหลังและ export เป็น excel หรือ CSV ได้
      – สามารถใช้สถิติอุณหภูมิเพื่อวัดประสิทธิภาพในการทำความเย็นเพื่อทำการบำรุงรักษาตู้เย็น
      – Monitor ผ่าน Online ได้ทุกที่ทุกเวลา
      – วัดเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งครอบคลุม -30 ถึง 60 องศา
      – จุดแสดงผลผ่านหน้าจอห่างจากจุดวัดได้สูงสุด 20 เมตร
      – ณ จุดวัดภายในตู้เย็นไม่ต้องลากสายส (อยู่ได้ 2 ปี โดยไม่ต้องชาร์จไฟ)