IP-PBX Solution

      เป็นระบบตู้สาขาโทรศัพท์แบบไอพี (IP-PBX) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในระดับ Enterprise โดยได้รวมความสามารถต่างๆของระบบตู้สาขาโทรศัพท์ไว้มากมายและสามารถเชือมต่อได้หลากหลาย Interface ไม่ว่าจะเป็น ระบบชุมสายโทรศัพท์สาธารณะแบบอะนาล็อก PSTN (Public Switched Telephone Network) ระบบชุมสายโทรศัพท์สาธารณะแบบดิจิตอล ISTN (Integrated Services Digital Network) หรือที่ส่วนใหญ่จะรู้กันว่า E1Trunk ระบบเชือมต่อสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย (Mobile Trunk) ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VoIP Truk) ซึ่งการทำงานของตู้สาขาระบบ IP-PBX นั้นจะรองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Voice over IP (VoIP) และการทำงานแบบ Client Server รองรับการทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP โปรโตคอล (Session Initiation Protocol) ได้ เช่น โปรแกรม Softphone, อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ (VoIP Gateway), เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี (SIP IP-Phone) หรือ เครืองโทรศัพท์ชนิดไร้สาย (WiFi Phone) สำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายได้อีกทั้งระบบนี้ยังรองรับการสือสารร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Telephone Service Provider หรือ I TSP) ได้อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่าง PBX กับ IP-PBX

ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และการเดินสาย

        IP-PBX ใช้งานร่วมกับสาย DATA ที่มีอยู่แล้วได้ทันที โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินสายอื่นๆเพิ่มอีก ซึ่งในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จะมีระบบ LAN อยู่ในทุกๆจุดที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วจึงสามารถใข้งานร่วมกันได้ทันทีโดยการพ่วงสาย ในกรณีที่ไม่มีสาย LAN ยังรองรับการทำงานผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI ได้อีกด้วย จึงสามารถประหยัดค่าเดินสายอีกได้จำนวนมาก เช่นการเดินสายจำนวนมากระหว่างอาคาร
PBX ใช้สายโทรศัพท์มาตรฐาน 2-4 core โดยไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ network ได้ การใช้งาน 1 เบอร์ต่อ 1 คู่สาย ไม่สามารถพ่วงสายได้ ไม่สามารถใช้งานกับระบบ wireless ได้

ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและติดตั้ง

        IP-PBX การย้ายเบอร์ไปยังจุดอื่นๆสามารถทำได้ทันที เพียงแค่ย้ายหัวเครื่องไปยังจุดอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม
        PBX ต้องทำการ patch สายใหม่เพื่อย้ายเบอร์ไปยังจุดปลายทาง

ง่ายต่อการ support

        IP-PBX รองรับการปรับเปลี่ยนค่าผ่านระบบ internet/network ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับ program ของเครื่อง การตั้งค่าทำได้ง่ายผ่านหน้า Web-Interface
        PBX ไม่รองรับการตั้งค่าผ่าน internet, การตั้งค่าการทำงานได้ผ่านหัวเครื่องโทรศัพท์ key หรือ ผ่านโปรแกรมของทางตู้เฉพาะเท่านั้น

คลอบคลุมการทำงานในพื้นที่มากกว่า

        IP-PBX หัวเครื่องโทรศัพท์ ทำงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN, WAN, Wireless, 3G, etc) จึงสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลก โดยเครื่องโทรศัพท์สามารถใช้งานจากจุดใดก็ได้ในโลกที่มีการเชื่อมต่อกับระบบ network โดยเหมือนกับการใช้งานในองค์กรทุกประการ
        PBX มีข้อกำหนดตามระยะทางที่เดินสาย ได้เท่านั้น โดยทั้วไปไม่สามารถที่จะใช้งานได้เกินระยะ 5 km

รองรับการทางานแบบไร้สาย

        IP-PBX หัวเครื่องบางรุ่นรองรับการทางานกับระบบ WiFi หรือ 3G ซึ่งทำให้การใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้งานทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
        PBX รองรับการทำงานผ่านหัวเครื่องแบบ Wireless แต่จำเป็นต้องอยู่ในระยะที่กำหนดจากเครื่องแม่

รองรับการทางานผ่าน smartphone

        IP-PBX รองรับการทางานผ่านเครื่องโทรศัพท์แบบ smartphone เช่น iPhone, iPad, Android Phone
        PBX ไม่รองรับการทางานกับ smartphone

ประหยัดค่าโทรศัพท์ คืน ต้นทุนในระยะเวลาอันสั้น

        IP-PBX รองรับการโทรผ่านระบบ VoIP สามารถใช้งานโทรศัพท์ระหว่างสาขา หรือ ระหว่างประเทศ ที่มีอุปกรณ์ตั้งอยู่ ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถโทรไปยังระบบโทรศัพท์พื่นฐานทั้งในและต่างประเทศได้ในราคาที่ประหยัดกว่ามาก อีกทั้งยังรองรับการโทรศัพท์ผ่าน SIM ที่มี promotion การโทรได้อีกด้วย
        PBX ไม่รองรับการโทรผ่านระบบ VoIP ในตัวเอง จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่มีข้อจากัดบางประการ รองรับการโทรผ่าน SIM แต่มีข้อจากัดเช่น ใช้เวลาที่เชื่อมต่อมากกว่าปกติ

มีฟังก์ชั่นการทางานมากกว่า

        IP-PBX รองรับฟังก์ชั่นการทำงานมากกว่าเมื่อเทียบกับ PABX ในชั้นเดียวกัน เช่น มีระบบตอบรับอัตโนมัติ, ระบบ voicemail, ระบบห้องประชุม, Operator Panel, และอื่นๆอีกมากในตัว
        PBX ในบางฟังก์ชั่นต้องทำการเพิ่มการ์ดหรืออุปกรณ์ภายในเครื่อง หรือในบางรุ่นไม่สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นรองรับการทำงานเพิ่มเติมได้เลย

รองรับการขยายได้มากกว่า

        IP-PBX สามารถขยายเพิ่มเบอร์ extensions ได้มากกว่า
        PBX ตู้ขนาดเล็กไม่สามารถเพิ่มเติมการขยายเบอร์ได้

มีระบบ report / cdr

        IP-PBX รองรับการเก็บข้อมูล CDR Call Details Record สามารถเรียกดูได้ง่ายกว่า
        PBX รองรับการเก็บ CDR ในบางรุ่น การดึงข้อมูลยากกว่า