COMPANY PROFILE 

บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด (Nippon SySits Co.,Ltd) เริ่มธุรกิจปี 2000 ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ ทั้งซอร์ฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และเน็ตเวิร์ค มุ่งเน้นทางเลือกที่ช่วยให้ธุรกิจลูกค้าเกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ความชำนาญกว่า 35 คน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับเล็ก กลาง ใหญ่ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด้วยการสร้างคน และองค์กรที่มีคุณภาพ เราจึงได้ไว้วางใจให้ดูแลระบบจากสถานฑูตมากกว่า 10 สถานฑูตใน ประเทศไทย, บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวมากกว่า 100 บริษัท และองค์กรขนาดใหญ่เช่น Honda, Shering Ploug รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ

SOFTWARE DEVELOPERS

 • Design ออกแบบซอร์ฟแวร์ เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ลดต้นทุนการพัฒนา ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ
 • Develop ทีมพัฒนาที่มากด้วยประสบการณ์ทั้ง .net, php, Java รวมถึง Mobile Application บน iPhone, iPad, Andriod
 • Integration เพรียบพร้อมด้วยการเชื่อมต่อระบบ เช่น Credit card Payment gateway, Visa, Master Card, Amex เชื่อมต่อระบบตั๋วเครื่องบิน หรือแม้ กระทั่งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ
 • Implement ทีมงานที่พร้อมให้คำแนะนำ สอน และปรับปรุงระบบเพื่อให้ ผู้ใช้งานเข้าใจและร่วมมือนำระบบไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • Maintenance ให้บริการดูแลระบบซอร์ฟแวร์ จูนอัพดาต้าเบส แก้ปัญหา จากการใช้งานต่างๆ ตลอดจนการขยายตัวของข้อมูลและองค์กร

INTERNET  HOSTING 

 • Dedicated Server Co-location บริการพื้นที่ฝากวางเครื่อง Server โดย Data Center มีระบบความเย็น และระบบไฟฟ้าสำรอง ความเร็วเชื่อมต่อสูงถึง 4 Gbps รวมถึงบริการอื่นๆ เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน
 • Hosting Service บริการพื้นที่บน Server, โดเมนเนม ความปลอดภัยสูง และระบบแบ็คอัพ สำหรับการจัดการด้านอีเมล์ เว็ปไซต์ เก็บข้อมูลสำคัญอื่นๆขององค์กร เริ่มต่นที่ 300 บาทต่อเดือน
 • Mail Security and Network Security บริการเชื่อมต่อระหว่างสาขา VPN เพิ่มความ ปลอดภัยสำหรับการรับส่งอีเมล์ รวมถึงธุรกรรมต่างๆผ่านอินเตอร์เน็ต

HARDWARE SERVICES 

 • Hardware Reseller บริการจัดหา เสนอราคา ให้คำแนะนำในการเลือกซื้อ เพื่อให้ได้สินค้าดี ราคาเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน
 • Repair บริการซ่อม ปรับแต่ง แก้ไขปัญหาถึงที่ (Onsite Service)
 • Warranty บริการให้การรับประกันสินค้าหลังจากหมดประกันปีที่ 1 สินค้า ทดแทนระหว่างซ่อม หรือเปลี่ยน

INTERNET SERVICES

 • Design and Setup บริการออกแบบเน็ตเวิร์ค ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตทั้งแบบมีสาย และไร้สาย ติดตั้ง WiFi HotSpot, ระบบเมมเบอร์ใช้ Internet, บัตรอินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • Co-Internet Service Provider สำหรับหอพัก เซอร์วิสอพาร์เมนต์ โรงแรม ให้บริการ Internet โดยไม่ต้องลงทุน รายได้แบ่งกัน
 • Internet Control / Monitor บริการระบบป้องกันพนักงานใช้อินเตอร์เน็ตไม่ถูกวัตถุ ประสงค์ ป้องกันการเข้าเว็ปที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
 • Firewall ระบบป้องกันการคุกคามทางข้อมูล ป้องกันการโจรกรรม เจาะระบบ

MAINTENANCE SERVICES 

 • Annual Maintenance Contract บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบสัญญารายปี ให้การดูแล แก้ไขปัญหา ตลอดจนป้องกันปัญหา เพื่อเพิมประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่ยวชาญต่อปัญหา ให้บริการ เป็นประจำ ลดภาระการจ้าง ITขององค์กร เริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน
 • On-call Service บริการทางด้านเทคนิค แก้ปัญหาไวรัส แก้ปัญหาเน็ตเวิร์ค รวมถึง บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นที่ 2,000 บาทต่อครั้ง
 • Spare / Swap / Rental Service เพราะธุรกิจหยุดไม่ได้ บริการใช้ยืม เช่า สลับเปลี่ยน อุปกรณ์ขณะซ่อม หรือใช้ชั่วคราวเพื่อออกงาน