Programmer
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำงานตามแผนงานที่ได้รับ และส่งรายงานการปฏิบัติงานให้หัวหน้ารับทราบถึงความคืบหน้างาน
พัฒนาโปรแกรมตามรายละเอียดงานที่ได้รับจากผู้วิเคราห์ระบบ
ทดสอบการทำงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามขอบเขตงาน
แสตนบายเมื่อมีการใช้งานจริงพร้อมเจ้าหน้าที่ประสานงาน
แก้ไขปัญหาหรือแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานสามารถเดินงานต่อกับลูกค้าได้

คุณสมบัติ : เพศ :  ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ : ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
ประกันสังคม ,ลากิจ, พักร้อน, ค่าเดินทาง, ท่องเทียวประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน: สมัครงานผ่านทาง E-mail
- Info@ns.co.th หรือ ผ่านช่องทางหน้า Website Click!
สมัครด้วยตัวเอง
- บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด 10 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 10 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สมัครงานผ่านทางโทรศัพท์
- 026754555
IT Support
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ เดินสาย Lan แก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ hardware, software
2. แก้ไขระบบ network มีความรู้ด้านระบบ Network
3. แก้ปัญหาต่างๆให้กับ User
4. แก้ไขปัญหา E-mail
5. ทำเอกสารายงานปัญหา และรายงานการเข้างานตามไซด์งานต่างๆ

คุณสมบัติ : เพศ :  ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 30
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพศ ชาย หญิง อายุ - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ซ่อม ประกอบ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
- แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- เป็นคนกระตือรือร้น
- สามารถทำงานภายใต้แรกกดดันได้

สวัสดิการ : ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ลากิจ, พักร้อน, ค่าเดินทาง, ท่องเที่ยวประจำปี, โบนัส (ตามผลประกอบการ)

วิธีการรับสมัครงาน: สมัครงานผ่านทาง E-mail
- Info@ns.co.th หรือ ผ่านช่องทางหน้า Website Click!
สมัครด้วยตัวเอง
- บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด 10 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 10 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สมัครงานผ่านทางโทรศัพท์
- 026754555
System Analyst
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถแนะนำการทำงานที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้งานได้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระบบจากระบบงานที่มีอยู่ และสามารถเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข หรือ เพิ่มเติมระบบงานได้
มีความสามารถในการจัดทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อสื่อสารให้ โปรแกรมเมอร์สามารถทำงานออกมาได้อย่างถูกต้อง
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และออกแบบการตรวจสอบระบบ เพื่อตรวจสอบว่าโปรแกรมเมอร์สามารถทำงานออกมาได้อย่างถูกต้อง
มีทักษะในการเขียน SQL statement โดยติดต่อกับฐาน ข้อมูล SQL server หรือ oracle
มีความกระตืนรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว ชอบการทำงานเป็นทีม

คุณสมบัติ : เพศ :  ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
คุณสมบัติเพิ่มเติม
Design software, database aknowledge, MySQL or Oracle

สวัสดิการ : ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
สวัสดิการอื่นๆ
ประกันสังคม ,ลากิจ, พักร้อน, ท่องเทียวประจำปี

วิธีการรับสมัครงาน: สมัครงานผ่านทาง E-mail
- Info@ns.co.th หรือ ผ่านช่องทางหน้า Website Click!
สมัครด้วยตัวเอง
- บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด 10 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 10 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สมัครงานผ่านทางโทรศัพท์
- 026754555
Sales Representative
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า ในส่วนงานประเภท Software และ Hardware
สามารถ present และเก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าและสามารถแนะนำ Solutions ให้ตรงกับความต้องการ
สามารถที่จะทำงานใกล้ชิดร่วมกับ Project ทีม เพื่อหา Solutions ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
มีประสบการณ์ในการขายสินค้า IT Software ประเภทการท่องเที่ยว Stock สินค้า, Warehouse จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
มีความรู้พอใช้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร สามารถสื้อสารพอได้ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Excelและ PowerPoint
บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
มีใจรักงานบริการ และมีความมั่นใจในตัวเอง
สามารถทำงานเป็นทีม
มียานพาหนะเป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ : เพศ :  ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ : ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการอื่นๆ
ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, ลากิจ, พักร้อน, ค่าเดินทาง, ท่องเที่ยวประจำปี, ค่าคอมมิชั่น (สำหรับพนักงานขาย)

วิธีการรับสมัครงาน: สมัครงานผ่านทาง E-mail
- Info@ns.co.th หรือ ผ่านช่องทางหน้า Website Click!
สมัครด้วยตัวเอง
- บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด 10 นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แยก 10 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
สมัครงานผ่านทางโทรศัพท์
- 026754555